E-güvenliğin ne olduğunu ve okullarda ve ötesinde nasıl yönetilebileceğini bugünkü haberimizde ele alıyoruz.

Dijital çağda çocuk yetiştirmek, özellikle iPad, akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar olmadan büyüyen ebeveynler ve bakıcılar için zor olabilir. Sonuçta, bu yetişkinler nispeten yeni bir olguyla uğraşıyorlar ve eski nesillerin deneyimlerine veya tavsiyelerine kolayca güvenemezler.

Birçoğunun ülke çapındaki kilitlenme (Pandemi) sırasında çevrimiçi okul kaynaklarına güvendiği göz önüne alındığında, çocuklar arasında internete bağlı cihazların bulunabilirliği ve kullanımı sürekli olarak artmaktadır. Düzenleyiciler, kanun koyucular ve ebeveynler nihayet çocukların çevrimiçi ortamda ne yaptığını anladıklarını varsaysalar da, sürekli değişen teknoloji, gençlerin her gün yeni internet tehlikelerine maruz kalması anlamına geliyor.

E-güvenliğin devreye girdiği yer burasıdır. Bu terim, çevrimiçi ortamda güvende kalma ve çocukların siber zorbalık, sömürü ve pornografi gibi zararlı içerik ve hizmetlerden korunmasını sağlamayı ifade eder. Önlem almakla bir çocuğun çevrimiçi olarak ne yaptığını sürekli izlemek arasında doğru dengeyi bulmak çok zor olsa da, ebeveynler makul bir mahremiyet beklentisini ihlal etmeden çocuklarının eylemlerini izleyebilmelidir.

Sonuçta, çocuğunuzun yakalama oynarken sallanıp düşüp düşmediğini bilmek istersiniz – bu yüzden onları kontrol edersiniz. Aynı şekilde, çocuğunuzun internetin dijital oyun alanıyla ilgili deneyiminin olabildiğince olumlu olmasını sağlamak önemlidir.

E-güvenliği sınıflandıran risk alanları

E-güvenlik söz konusu olduğunda üç temel risk alanı vardır: içerik, iletişim ve davranış.

İlki, içerik, resimler, metin, video veya ses gibi yasa dışı, uygunsuz ve zararlı içerikle ilgilidir.

Temas, çocukların çevrimiçi olarak kimlerle etkileşime girdiği ile ilgilidir ve doğrudan davranışa yol açar. Bu, onlarla nasıl iletişim kurulduğuna ve neyin değiş tokuş edildiğine odaklanır. Bu bilinmeyen kişinin davranışı nedir? Tımar etme, zorbalık veya intikam benzeri gibi şeylerin tehlikesi var mı?

Bir çocuğun internet zamanının çoğu bir okul ortamında gerçekleştirilecek ve e-güvenliğin uygulanacağı kilit bir yer burası. NSPCC, okulların ve eğitimcilerin öğrencileri çevrimiçi olarak korurken uymaları gereken bir dizi yönergeye sahiptir.

“E-güvenliğe tam bir okul yaklaşımı, çocukları ve gençleri çevrimiçinde güvende tutmaya çalışanların, idarecilerin, velilerin ve öğrencilerin katılımına yardımcı olabilir” diyor.

Kaynakları, eğitim kurumlarının e-güvenlik politikalarını ve prosedürlerini, BT altyapısını ve okulların ihtiyaç duyduğu desteği uygulamalarına yardımcı olurken, okulların ve kolejlerin “çevrimiçi güvenliğe güvenen, endişeleri belirleyen ve bunlara yanıt veren eğitimli bir işgücü” geliştirmelerine yardımcı olur.

Sorun ne kadar yaygın?

2016 yılında, Internet Matters , ebeveynlerin ve çocukların interneti nasıl kullandığı ve 16 yaşın altındakilerin interneti kullanmasıyla ilgili riskler hakkında bir anket başlattı.

Çocukların interneti evde veya okulda masaüstlerinden uzakta, ister akıllı telefonda  ister tablette giderek daha fazla kullandıklarını keşfetti . Bu, yetişkinlerin kullanımı izlemesinin daha zor olduğu anlamına gelir ve bu nedenle, çocukların çevrimiçi zorbalığa veya uygunsuz içeriğe maruz kalması ve kötü niyetli kişilerle temasa geçme olasılıkları daha yüksektir.

Raporda, ebeveynlerin çocuklarının özellikle yatak odaları gibi görüş alanı dışında kaldıkları zamanlarda internette geçirdikleri süreden endişe duyduklarını ortaya çıkardı. Bununla birlikte, ebeveynler, çocukların kendi yaş grupları için uygun olmadığı düşünülen bazı içeriğe erişmelerini engellemek için antivirüs yazılımı ve ebeveyn denetimleri uygulamak dahil olmak üzere çocuklarını korumak için neler yapabilecekleri konusunda daha bilgili hale geliyor.

Okullarda e-güvenliği öğretmek

Çevrimiçi güvenlik, müfredatın tüm temel aşamalarına 2012 yılında getirilmiştir ve okullar, 5 yaşından itibaren çocuklara çevrimiçi olarak nasıl güvende kalacaklarını öğretmek zorundadır. Çeşitli rehberlik düzeyleri, her yaştan riskleri anlamasını sağlamak için farklı yaş gruplarını hedeflemektedir. ve bir kişinin çevrimiçi davranışlarından endişe duyması veya siber zorbalar tarafından hedef alındığını düşünmesi durumunda bir yetişkini uyarabilirler.

Okullar, hem öğrencileri hem de personeli zararlı veya yasadışı içerikten koruduklarını göstermenin yanı sıra onları teknolojinin nasıl kullanılması gerektiği konusunda eğitmekle yükümlüdür. Okullar aynı zamanda, olayın yönetim organına, velilere ve gerekirse yetkililere bildirilmesi dahil olmak üzere, kendilerine bir sorun bildirildiğinde uygun bir şekilde hareket etme araçlarına sahip olmalıdır.

Umarız Türkiye’deki okullarında bu müfredata geçmesi için ön hazırlıklar içinde olmasını umut ederiz.

Sanal dünyadaki tehlike: Siber zorbalık” adındaki haberimizi okumanızı da tavsiye ederiz.