Türk hack aleminde faaliyet gösteren tüm hack grupları içinde geçerli olan bu siber zorbalığa 2019 ve önceside dahil olmak üzere hep karşılaşmıştık. 2020 ye girdiğimiz şu günlerde halen bazı hack gruplarının siber zorbalık yaptığı görülmektedir. Sadece hack forumları değil, sanal dünyadaki tehlikeye dikkat çekmenizi öneririz.

Siber Zorbalık nedir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), siber zorbalık tanımını şu şekilde yapıyor:

“Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla gençler ve çocuklar arasında internet kullanımı giderek artmaktadır. Bu durumun pek çok olumlu getirisi olduğu gibi, siber zorbalık davranışlarının sergilendiği kötü amaçlı kullanımlar da meydana gelmektedir. Siber zorbalık, elektronik ortamda bir birey veya grubun, diğerlerine yönelik kasıtlı biçimde gerçekleştirdiği aşağılama, iftira, dedikodu, taciz, tehdit, utandırma ve dışlama gibi rahatsızlık verici eylemleri ifade eder.”

Siber Zorbalık NASIL ortaya çıkar?

  • Mobil cihazlar aracılığı ile bireylerin görüntülerini izinsizce çekip paylaşmak,
  • Sosyal ağlar ya da sohbet odaları gibi çevrimiçi ortamlarda bireyleri aşağılayıcı, alay edici, tehditkâr, cinsel taciz veya şiddet içeren mesajlar göndermek,
  • Birinin kişisel bilgilerini rızası ve haberi olmadan sosyal medya aracılığıyla paylaşmak,
  • Sosyal ağlarda birisi hakkında dedikodu yaymak,
  • Bir kişiye ilişkin karalayıcı, aşağılayıcı web sayfaları hazırlamak,
  • Başkası adına sahte hesap açıp, onun kimliğine bürünmek,
  • Bir kişinin çevrimiçi ortamdaki tüm hesaplarını ısrarlı biçimde takibe almak,
  • Ortak tanıdıkları etkileyerek hedef olarak seçilen bireyi arkadaş listelerinden silmelerini ve bloke etmelerini, yani sosyal olarak dışlamalarını sağlamak.

Siber zorbalığa karşı harekete geçmek için ne gibi yollar izlenmeliyiz?

Siber zorbalıktan korunmak için çeşitli yollar var. İlk gerekli olan siber ortamdan özellikle kırılgan yaşlarda mümkün olduğunca uzak olmak ve çocukların bu ortamları kullanımlarını denetlemek tabiki. Sonra kişinin kendine yeterli olması, güven duyması en önemli koruyucu faktör. Bu kendine yeten, sınırlarını bilen ve sorumlu çocuk yetiştirmek gerekiyor demek. İyi akademik performans ve diğer sosyal yeterlilikler, sürekliliğe karşı en güçlü koruyucu faktörler olarak bulunmuş. Ayrıca yine olumlu akran etkileşimi, zorba / mağdur olmaya karşı en güçlü koruyucu.  Okul temelli önleme programları hazırlanmış. Bu programların hem zorbalığı engellemekte hem de engellemese bile sürmesini durdurmakta etkili, olduğu araştırmalarla gösterilmiş.

Bu bulgular, politika yapıcıların, öğretmenlerin, ebeveynlerin, klinisyenlerin ve gençlerle çalışan diğer kişilerin, çocukların ve gençlerin korunmasına ilişkin bilinçli kararlar vermelerini desteklemek için önemli. Siber zorbalık olduğunu artık bilmeyen kalmadığını düşünüyorum. Mesele uygun adımları atmakta.

Umuyoruz bu yıl siber zorbalık konusunda harekete geçtiğimiz, kalıcı sosyal sorumluluk projeleri ile toplumda farkındalığın arttığı bir yıl olur.