AK Parti, dijital manipülasyon gücüne sahip çıkar gruplarının oynadıkları oyunları boşa çıkarmak için “Siber Vatan” projesini hayata geçiriyor. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan “Siber Vatan Projesi”nin detayları şöyle:

VATANDAŞ MERKEZLİ: Bugün, demokrasi ve bağımsızlığın en önemli yolu, içerisinde her bireyin el izinin yer aldığı dijital bir farkındalık hareketinden geçiyor. İnsan toplumlarının kollektif ve bireysel eylemlerinden doğan siyasi, hukuki, bürokratik, ekonomik ve kültürel düzenlemeler gerekiyor. 

SİBER VATAN: Türkiye’nin aynen “Mavi Vatan” stratejik manevrasında olduğu gibi, hava, deniz ve kara kıta sahanlıklarına, siber bir kıta sahanlığını da eklemesi, bunu egemenlik büyük başlığının bir cüzü haline getirmesi gerekiyor. Siber Vatan, Siber Şehirler, Siber Valilikler ile e-devlet konseptinin teknik yanını daha sosyal, ekonomik ve siyasi bir konseptle tamamlayıcı olacak.

BİLİM KURULU: Siber Vatan’ın topluma iyi anlatılması için bir bilim kurulu oluşturulabilir. Milli hassasiyetleri merkeze alarak duygusal ve psikolojik farkındalık amaçlanır.

İŞTE TÜRKİYE’Yİ MANİPÜLATÖRLERDEN KORUYACAK PROJENİN 10 BAŞLIĞI

SİBER EGEMENLİK veDEVLET OTORİTESİ: SiberVatan’ın teorik boyutu ortayakonulacak.

SİBER GÜVENLİK:. Yurtiçi veyurtdışı kaynaklı dezenformasyon, sibersaldırı ve siyasi operasyonlarla mücadeleedilerek Siber Vatan korunacak.

MİLLİ VE YERLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ: Türkiye’nin inovasyon ve teknolojideki iddiası açıkça ortaya konulacak.

ETİK: 12 etik prensip uygulanacak.

DEMOKRASİ VE FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ: Bireylerin düşüncelerini özgürce ve demokratik haklar çerçevesinde ifade etmesi sağlanacak.

VERİ GÜVENLİĞİ: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uygulanacak.

ÖZEL HAYAT VE MAHREMİYET: Siber vatandaşlık hukukuyla özel hayat korunacak.

ALGORİTMİK REGÜLASYON vs HUKUKİREGULASYON: Büyük teknoloji şirketlerinin siber vatandaşlarımızın verilerini kullanarak yine bize dönük çeşitli sorumluluklarını yerine getirmemeleri, Türkiye’de ofis, büro açmaları.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM: Genel çerçevede Siber Vatan’ın çağın gerektirdiği dijital dönüşüm hamlesinin bir parçası olduğu tezinin kuvvetlendilimesi hedeflenecek.

YAPAY ZEKA: Yapay zekanın her sektöre etkisinin popüler dille Siber Vatan savını güçlendirir biçimde tartışılması.

Kaynak: Sabah