YAKLAŞIK 1 SENEDİR SÜRMEKTE OLAN LAMERHABER ve HACKNEWS ARASINDA OLUŞAN DERİN GÖRÜŞ AYRILIKLARI VE BUNUN SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN TÜRK HACK ALEMİNE YAKIŞMAYAN DURUMLARIN ORTAYA ÇIKTIĞINI HER İKİ TARAF OLARAK FARKETMİŞ DURUMDAYIZ !

GÖRÜŞ AYRILIKLARININ ASLINDA DAHA DEMOKRATİK BİR HABERCİLİK ANLAYIŞI İÇİN GEREKLİ OLDUĞUNADA BU YAŞANAN SÜREÇTE HEMFİKİR OLMUŞ DURUMDAYIZ.

TÜRK HACK CAMİASININ GELECEĞİNİ DAHA FAZLA SARSMAMAK VE YAŞANANLARIN GEREKSİZ VE TÜRKİYENİN EN BÜYÜK HABER SİTELERİNE YAKIŞMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN VE ARAYA HACK ALEMİNİN HATIRLI KİŞİSİ GİRDİĞİ İÇİN BUNU SONLANDIRMA KARARI ALDIK

KAMOYUNA DUYRULUR.